Fészeklakók Alapítvány


AlapítAlapítvány adószáma: 18249420-1-43

Alapítvány bankszámlaszáma: 12001008-00101934-00100009

Alapítvány célja: Az óvodás gyermekek testi, értelmi, szociális képességeinek fejlesztése, az óvodai fejlesztő, oktató-nevelőmunka színvonalának növelése.

alapító okirat

2019.évi beszámoló

Mindenkinek hálásan köszönjük, hogy gondoltak ránk - a hozzánk járó gyermekekre- és felajánlották adójuk 1%-át. Támogatásukra a jövőben is számítunk!