Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Sárgarigó csoport

Óvodapedagógusok:
                           Wágner Ferencné (Eta néni)
                           Tompa Tünde


Dadus néni     Szilágyi Istvánné (Erzsike néni)


                           

 

Bemutatkozás

Sárgarigó csoport
Ha a jövő évről akarsz gondoskodni – vess magot!
Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát!
Ha terved egy életre szól – embert nevelj!
                                                    /Kínai mondás

A Sárgarigó csoportba az első pillanattól kezdve igyekszünk nyugodt, biztonságos légkört teremteni, bensőséges kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel.
Szem előtt tartjuk, hogy a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék. A játékban alakulnak ki a gyermekek azon képességei, tulajdonságai, amelyek lehetővé teszik, hogy fejlődésük magasabb szintjére jussanak el és ez a fejlettebb tevékenységeik előfeltétele.
A játékból újabb tevékenységformák- munka, tanulás- alakulnak ki. A kialakuló játékot tudatosan felhasználjuk és irányítjuk a gyermekek célirányos fejlesztése érdekében. A gyermekek életkori sajátosságait, a csoport fejlettségi szintjét figyelembe véve, megfelelő szintű és tartalmú ismereteket igyekszünk nyújtani.
Mindent a közvetlen környezetében, illetve életszerű helyzetek biztosításával próbálunk megtapasztaltatni közvetlen tevékenykedtetés által. A közösen átélt élmények, az ismétlődő, örömteli tevékenységek mélyítik az összetartozást, a közösségi érzésüket. Érzelemtelítettségükkel a biztonságot és a hovatartozás állandóságát sugallják.
Kultúraátadásunkban alapvetőnek és fontosnak tartjuk a nemzeti hagyományok megőrzését, átörökítését, magyarságtudatuk megalapozását. Legtermészetesebben szolgálják ezeket a népi játékok, énekes játékok, mondókák, versek, népmesék, néptánc. A hagyományok ápolásán keresztül próbáljuk formálni személyiségüket (szüret, advent, karácsony, húsvét, farsang, Luca nap, majális, gyereknap).
Az egyéni különbségek figyelembevételével törekszünk a személyiség differenciált fejlesztésére. A csoportszobánk dekorációja tükrözi néphagyományunk elemeit. Mindezek mellet újfajta (kooperatív) technikákat is alkalmazunk a tevékenységek megvalósulása során. Amikor csak lehetőségünk adódik, szívesen járunk Állatkertbe, színházi előadásokra, szüretre, kirándulásokra. Ezzel is mélyíteni szeretnénk tudásukat, közösségi érzésüket és a közvetlen környezetben való megtapasztaltatás élményét. A családokkal igyekszünk meghitt, együttműködő kapcsolatot kialakítani és fenntartani a gyermekek eredményes fejlődése érdekében.