Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szorgoshangya csoport

  Óvodapedagógusok:
                                Kerekes Éva

Dadus néni         Szajkó Ramóna
Pedagógiai asszisztens
                               Sándrovszki Erika
 

Bemutatkozás

A szorgos hangya csoport már több éve vegyes életkorú. Kis közösségünket kicsi, középső és nagy csoportos életkorú vidám, mozgékony gyermekek alkotják.
Célunk, hogy szeretettel, megértéssel megkönnyítsük gyerekeink számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük az óvodát, és olyan közösséget formáljunk, ahol mindenki jól érzi magát. Vegyes csoportunkban a szociális érzékenység, az egymásra való odafigyelés, egymás iránti tisztelet, megértés, elfogadás nagy hangsúlyt kap.
Hangya közösségünkre jellemző, hogy minden gyermek saját személyiségét egyéni igényeinek megfelelően bontakoztatja ki és válik óvodai közösségünk tagjává. A gyermekek szükségleteit és életkori fejlődésük feltételeit meghitt légkörben, hangos szeretetben biztosítjuk, sok derűvel és humorral megfűszerezve.
Kiemelten fontos területek számunkra a mozgás, többféle tevékenységgel a gyermekek kézügyességének fejlesztése, a környezet megismerése során sokféle matematikai tapasztalatot szerezhetnek, az anyanyelvi nevelés fejlesztése népmesék, versek, kortárs magyar irodalmi művek megismertetésével. A zenei nevelésnél törekszünk a hagyományok és az ünnepek megőrzésére. A feldolgozandó témákat az évszakokhoz kapcsoljuk, a természetóvó jeles napok és néphagyományőrzés elemeivel színesítve.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekeket az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően, minél több inger érje, komplex lehetőségeket kínálva, hogy ismereteiket tapasztalataik útján bővíthessék.
Nevelőmunkánk során kiemelten fontosnak tartjuk a sikerélmény biztosítását, a következetességet, a játékosságot, az önérvényesítést.  Nagyon fontos számunkra a hozzánk járó gyermekek szüleivel való jó együttműködés, kapcsolattartás.

„Azt soha nem tudtam elérni, hogy ha elültettem egy hamisciprust, abból tuja legyen. Az teljesen lehetetlen, mert ő hamisciprus akar lenni. Ő hamisciprusnak készül, nem lehet más.
Hogyha érteni akarom őt, akkor az első dolgom, hogy megértsem: tujának vagy hamisciprusnak született-e.”
Ranschburg Jenő