Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kisvakond csoport

 Óvodapedagógusok:
                                Albert-Bán Otília 
                            Döbrössyné Tóth Eszter


Dadus néni         Vankó Istvánné

Pedagógiai asszisztens 
                              Vargyasné Csog Tünde

 

Bemutatkozás

Az azonos életkorú Kisvakond csoportban együttműködve, egymást támogatva, szeretetteljes légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket. A csoportunkba érkezők harmonikus személyiségfejlődéséhez elsődleges az érzelmi biztonságuk megteremtése. A megfelelő fejlődésük érdekében tervszerű és spontán játéktevékenységekbe ágyazva önmagukhoz képest fejlesztjük őket, segítjük tehetségük felismerését és kibontakozását, hátrányaik csökkentését. Fontos érték számunkra az egymás iránti tisztelet és elfogadás. Amikor lehetőségünk nyílik (csoportösszetétel, megfelelő viszonyok stb.) szívesen veszünk részt óvodán kívüli programokon, rendezvényeken. Célunk a boldog és kiegyensúlyozott óvodáskor.

„Eredetileg olyanok vagyunk, mint egy rendkívül értékes, de csiszolatlan gyémánt, aminek közepében ott világít lényünk lényege, a Fény. Ahhoz, hogy valódi, ragyogó drágakővé válhassunk, fényesre kell csiszolnunk a durva felületeket. „
Balogh Béla