Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Cinke csoport

Óvodapedagógusok:
                               Kovácsné Bojtos Adrienn
                            Molnár Tiborné

Dadus néni         Antalics Ferencné

                   

 
BEMUTATKOZÁS

 „Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog az az ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. „
(Sütő András)

A cinke csoport programja szervesen illeszkedik az óvoda alapprogramjához, ezáltal a hagyományok őrzéséhez, a természet és állatvilág védelméhez és a környezettudatos magatartás kialakításához a gyermekekben. Mindezt úgy, hogy a gyermeki szabadság és önkifejezés is teret kapjon.
Emellett különös hangsúlyt fektetünk a másság, és egymás elfogadására. A csoportban dolgozó óvodapedagógusok egyike részt vett egy érzékenyítő programon, melynek segítségével ezt a nevelési irányt speciális feladatokkal, gyakorlatokkal és játékokkal is folyamatosan mélyítjük a gyerekekben.
A csoport mentalitását áthatja a szeretet, az egymásra figyelés és a támogató magatartás erősítése, így a nevelési feladatok alappillérei az erkölcsi, szociális és érzelmi nevelés.
Két másik kiemelt terület a vizuális és az ének-zenei nevelés, amely a mindennapokba beépítve tervezetten illeszkedik a gyermekek szabad játékába.
A fentieken túl nagy hangsúlyt kap életünkben az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés és a preventív magatartás kialakítása, a gyermekek test és lelki épségének megőrzése. Naponta építünk be programjainkba mozgásos tevékenységet és lehetőség szerint igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni, amely az erő-állóképességen túl a téri tájékozódást és a változatos ismeretszerzést, közvetlen megtapasztalásokat is segíti a gyermekek számára.
Visszatérő ünnepeink, hagyományaink vannak, amelyek erősítik a csoportban az összetartozás élményét.
A Cinke csoportra leginkább jellemző a harmónia, a játékosság, a gyermeki szabadság és a kreativitás kibontakoztatása, ezen keresztül az oldott, önfeledt légkör megteremtése a mentális képességek fejlesztéséhez.
Rendszeresen frissítjük tudásunkat, új, aktuális ismeretekkel gazdagítjuk a fejlesztéshez szükséges eszköztárat.
Azon dolgozunk, hogy megőrizzük a gyermeki örömforrások, a játék és mese varázsát gyermekeink számára. Lehetőséget biztosítunk minden gyermeknek személyes képességeik kibontakoztatására anélkül, hogy az gátolná önállósodásukat, egyéni törekvéseiket.