Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Méhecske csoport

 Óvodapedagógusok:

                               Juhász Zsuzsanna
                               Somogyi Réka


Dadus néni         Feróné Kovács Mónika

 

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Vegyes csoportunkban, mint egy családban, az idősebb gyermekek természetes módon tanulják el egymástól, ruházzák át, hagyományként adják tovább a csoport szokásait, napirendjét.
Közös célunk, hogy jó hangulatban minden méhecskésnek megadjuk azt, amire igényük van,és az optimális fejlődésükhöz szükséges.
A más közösségből és az újonnan érkező gyermekeket egy befogadó, biztonságot nyújtó közösséggé formáljuk, ahol barátokat szerezhetnek és játékos tevékenységeken keresztül egyéni képességeikhez mérten fejlődhetnek, kibontakoztathatják személyiségüket.
Szem előtt tartjuk, hogy a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék. Ezért a játékosság módszerével igyekszünk a gyermekek fejlődését támogatni, értelmi képességeiket fejleszteni.
Nevelőmunkánk során az alábbi értékeket kiemelten fontosnak tartjuk:
 - Óvó-védő nevelés
_ ingergazdag környezet
- elfogadás, megértés
- gyermeki rácsodálkozás
 - szabályok betartása
 - sikerélmény
- következetesség
- dicséret
- tisztelet
 egyensúly

Csatlakoztunk a "Jobb veled a világ" Alapítvány-  Boldogság Óra Programjához.
A Boldogságóra jelentőségét nagyra becsüljük, hiszen segít a gyerekeknek abban, hogy észrevegyék az őket körülvevő világ apró szépségeit és segítse őket érzelmeik feldolgozásában. A felkínált témakörökkel még tudatosabban segítjük elő érzelmi intelligenciájuk fejlődését, erősítjük önbizalmukat, önbecsülésüket, oldani feszültségeiket.

"Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük,  minél jobban megértjük, annál jobban szeretjük,  minél jobban szeretjük, annál inkább elfogadjuk, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni." ( Nagy László)