Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Gólya csoport

 (Anikó  Óvodapedagógusok:

                               Papp Tamásné (Enikő néni)
                               Nagy Szilvia


Dadus néni         Szilágyi Tiborné (Marcsi néni)

Pedagógiai asszisztens
                 


 

BemutatkozásA gyermek olyan, mint a pillangó a szélben:
egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
de mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”

Gólya csoportunk a Kerekerdő óvoda „A” épületének emeletén található, ahová az eleven, nyüzsgő, vidám „kisgólyák” járnak.
Az aprónép mindennapjait két óvodapedagógus, egy dajka néni és egy pedagógiai asszisztens tervezi, szervezi. Célunk, hogy szeretettel és megértő pedagógiai attitűddel megszerettessük a gyermekekkel az óvodát és igazi közösséget kovácsoljunk, valamint, hogy pozitív élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodjanak az óvodai élet során. Csoportunk hangulata meghitt, családias, derűs, játékos, néha hangos. Mindennapjainkban fontos szerepet kap a szabad játék, melyhez igyekszünk sokféle eszközt biztosítani. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés, az elfogadás, az egymáshoz való alkalmazkodás gyakorlásának. Alapelvként valljuk, hogy a gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban, ezért úgy tervezzük, szervezzük a napjainkat, hogy gyermekeink játék közben szerezzenek új ismereteket. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével játékos tevékenységekkel színesítjük mindennapjainkat, együtt szorgoskodunk egész nap. Komplex lehetőségeket kínálunk ismereteik gyarapítására. Kedveljük a mozgást, alkotást, meséket, verseket, énekes játékokat. Fontosnak tartjuk a fenntartható fejlődés érdekében környezettudatos magatartásformálás alapozását és alakítását, valamint változatos tevékenységek szervezésével, élmények átélésével biztosítani az ünnepeink, a hagyományaink, magyar népszokásaink, jelképeink megismerését. Nevelőmunkánk során törekszünk a gyermekek alapos megismerésére, az egyéni különbségek feltárására, a személyiség differenciált fejlesztésére. A világra nyitott, kíváncsi, tevékeny gyermekeket nevelünk. Ennek érdekében a szülőkkel bizalmon alapuló, együttműködő, partneri kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszünk.