Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjakkal kapcsolatos tudnivalók

Az étkezési térítési díjakat havonta, a FIÜk által meghatározott napon kell rendezni, banki átutalással.
Az utaláshoz szükséges adatok:
számlaszám: 10401196-00029010-00000004
számlatulajdonos neve: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
közlemény: gyermek neve+ csoport+befizetési időszak
A szülők által fizetendő étkezés térítési díj összege: 370 Ft/nap

Ingyenes étkezésben részesülhet az a gyermek, aki
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,
- három, vagy több gyermeket nevelő családban él,
- tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, ahol tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
-családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

Az ingyenes étkezés megrendelése szülői kérelem alapján történik. A nyomtatványt a pénztárosnak személyesen, illetve e-mailben lehet eljuttatni.
e-mail cím: kerekerdopenztar@intezmenyuzemeltetes.hu

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a honlapon, a dokumentumok fül alatt.

Étkezés lemondása:
A gyermek hiányzása esetén az étkezést reggel 9.00 óráig lehet lemondani, amely a hiányzás másnapjától érvényes.
Étkezés lemondása sms-ben, vagy e-mailben lehetséges.
SMS-ben az alábbi telefonszámon: 06-30-8688293
e-mailben: kerekerdopenztar@intezmenyuzemeltetes.hu